Solstenen i Ängelholm flyttar till Rönnegatan 3

Från och med den 8 mars hittar ni oss i våra nya lokaler i Ängelholm,
på Rönnegatan 3, på plan 2.
Detta ligger bara 80 meter ifrån och snett mittemot vår gamla adress.
Telefon- och fax-nummer är samma som tidigare. Välkomna!