Leg. Sjuksköterska till vår mottagning i Helsingborg

Leg. Sjuksköterska till vår mottagning i Helsingborg

Har du lust att ta ett nytt steg i karriären? Solstenen i Skåne bedriver LARO-verksamhet – Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende på uppdrag av Region Skånes vårdval som infördes april 2014. Solstenen i Skåne Helsingborg är en privat LARO-mottagning med fina lokaler i centrala Helsingborg.

Vi söker dig som är leg sjuksköterska. Har du erfarenhet inom psykiatrin är detta meriterande. Som person ser vi gärna att du är driven och engagerad. Vi förutsätter också att du är positiv och har god serviceanda mot såväl patienter som medarbetare och externa aktörer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du kommer naturligtvis att tilldelas en mentor och kommer att få gå bredvid för introduktion.

Då du arbetar på en mindre mottagning har du ofta bredare arbetsuppgifter både med teamkänsla och individuellt samt ett trevligt klimat. Våra lokaler ligger mitt i centrala Helsingborg.

Vi arbetar bl.a. med gruppverksamhet, ADHD-skola, mindfullness, ACT, CRA, återfallsprevention samt neuropsykiatriska utredningar.

Nära samarbete med övriga aktörer omkring oss, t.ex. socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, smärtmottagningar samt övriga vårdinstanser såsom infektionsmottagning och vårdcentral.

Vilka utvecklingsmöjligheter är det jag kan få?

Du får bl.a. möjligheter att utveckla och påverka nya metoder och behandlingssätt.

Du får också ta del av våra interna och externa utbildningar.

Arbetet innebär också vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom psykiatrisk öppenvård.

Som person ser vi gärna att du är driven och engagerad. Vi förutsätter också att du är positiv och har god serviceanda mot såväl patienter som medarbetare och externa aktörer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer: Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård.  Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp

Skicka ett personligt brev och CV där du berättar om vad det är i din historia och nutid som gör att vi ser dig som lämpad att ta dig an det här jobbet.

Utdrag ur belastnings- och misstankeregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Vi kommer att genomföra intervjuer löpande så därför kan tjänsten komma att vara tillsatt innan sista ansökningsdatum.

Tillträde: Enl. överenskommelse

Tills vidare anställning 100 %

Arbetstid är vardagar kl. 08:00 – 16:30.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan snarast till:
info.helsingborg@solstenen.nu

Behandling av Hepatit C på Solstenen

 

 

Aktuellt

Nu har vi startat med behandling av Hepatit C på Solstenens mottagningar i Helsingborg, Lund och Ängelholm.

Vi kan erbjuda provtagning för att avgöra om du är smittad av Hepatit C och i samarbete med infektionsläkare från Infektionsklinikerna i Helsingborg och Lund gör vi en bedömning om du behöver starta behandling mot Hepatit C.

 

Bakgrund

Sedan januari 2018 subventioneras Hepatit C-läkemedel oavsett mängden fibros i levern, nya läkemedel har gjort att behandlingen är mycket effektiv och det är ovanligt med biverkningar. Att erbjuda utredning samt delning av läkemedel mot Hepatit C direkt på LARO-mottagning är ett utmärkt sätt att få behandling och leder till mycket bra resultat.

 

Förutsättningar

För att behandling ska vara aktuell måste smittan ha förelegat i minst ett år, efter den tiden är det osannolikt att smittan läker ut av sig själv och då kallar man smittan för ”kronisk” hepatit C.

Provtagning måste ske för att utesluta annan samtidig smitta som t. ex. Hepatit B och för att kontrollera övriga blodprover samtidigt som man analyserar vilken typ av Hepatit C-virus det rör sig om (”genotyp”).

Med hjälp av en så kallad ”Fibroscan”-apparat kan vi mäta elasticiteten i levern och därmed avgöra, om det finns mycket ärrbildning i levern till följd av Hepatit-C-smittan. Denna undersökning är ofarlig och gör inte ont. Detta är viktigt för att välja rätt behandling och för att bedöma om det finns risk för skrumplever. I samband med utredningen får du på Solstenen även träffa en läkare som är specialist i leversjukdomar.

 

 

Behandling

De senaste åren har flera nya läkemedelskombinationer tagits fram som har gjort behandlingen lättare och med endast få förväntade biverkningar. Behandlingen ges i tablettform 1 x per dag under 8, 12 eller 16 veckor. Utläkning av viruset efter behandling sker hos kring 95% och för dem som har virus kvar efter första behandlingen kan ny behandling ges med en annan läkemedelskombination.

För patienter som har hunnit få svår leversjukdom till följd av mångårig Hepatit C smitta så kan det krävas mer avancerad behandling med risk för fler biverkningar, men detta berör numera bara en liten del av patienterna.

För att få så bra effekt av behandlingen som möjligt krävs att medicinerna tas regelbundet varje dag.

 

Uppföljning

Efter avslutad behandling går vi noggrant igenom råd för att undvika återsmitta. Via blodprov kontrolleras att smittan har läkt ut och att varningsmärkningen i journalen kan tas bort. Information om behandlingen rapporteras till Smittskydd Skåne och till det nationella kvalitetsregistret InfCare Hepatit.

 

Kontakt

För patienter som redan går på Solstenen var god kontakta ansvarig behandlare på respektive mottagning för att ordna med provtagning och planera behandlingen.

För externa patienter eller vårdgivare var god kontakta en av våra enhetschefer för mer information eller skicka mail till info.helsingborg@solstenen.nu eller info.lund@solstenen.nu