Lokalen i Ängelholm

 

Ingång till LARO mottagningen Solstenen i Ängelholm