LARO-Utbildning

Välkommen till LARO-utbildning hos oss på Solstenen i Helsingborg.

Syfte: Samverkan och förbättringsområde, utbildning och spridning av kunskap om LARO-behandling.