Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 1 februari, 2023 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via http://solstenen.nu. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

3. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

4. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

5. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

7. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

8. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktuppgifter

Solstenen i Skåne AB
ÖSTRA MÅRTENSGATAN 15
223 61 Lund
Sverige
Webbplats: http://solstenen.nu
E-post: moc.kooltuo@noedeg.retep
Telefonnummer: 046325080

Bilaga

iThemes-Security - Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookies

Föreslagen text: Att besöka inloggningssidan ställer in en tillfällig cookie som underlättar kompatibiliteten med vissa alternativa inloggningsmetoder. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och upphör att gälla efter 1 timme.

Säkerhetsloggar

Föreslagen text: Besökarnas IP-adress, användar-ID för inloggade användare och användarnamn för inloggningsförsök loggas villkorligt för att söka efter skadlig aktivitet och för att skydda webbplatsen från specifika typer av attacker. Exempel på tillstånd när inloggning inträffar inkluderar inloggningsförsök, utloggningsförfrågningar, förfrågningar om misstänkta webbadresser, ändringar av webbplatsens innehåll och lösenordsuppdateringar. Denna information sparas i 14 dagar.

Vem vi delar din data med

Föreslagen text: Den här webbplatsen skannas efter potentiell skadlig programvara och sårbarheter av iThemes Site Scanner. Vi skickar inte personlig information till skannern; skannern kunde dock hitta personlig information som publicerats offentligt (som i kommentarer) under skanningen.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Föreslagen text: Säkerhetsloggar sparas i 14 dagar.

Complianz | Sekretesssviten för WordPress

Den här webbplatsen använder Privacy Suite for WordPress från Complianz för att samla in och registrera webbläsar- och enhetsbaserat samtycke. För denna funktionalitet anonymiseras din IP-adress och lagras i vår databas. Den här tjänsten behandlar ingen personligt identifierbar information och delar ingen data med tjänsteleverantören. För mer information, se Complianz sekretesspolicy.

WP Smush

Tillägg: Smush

Obs: Smush interagerar inte med slutanvändare på din webbplats. Det enda inmatningsalternativet Smush har är att prenumerera på nyhetsbrevet endast för webbplatsadministratörer. Om du vill meddela dina användare detta i din integritetspolicy kan du använda informationen nedan. Smush skickar bilder till WPMU DEV-servrarna för att optimera dem för webbanvändning. Detta inkluderar överföring av EXIF-data. EXIF-data kommer antingen att tas bort eller returneras som de är. Det lagras inte på WPMU DEV-servrarna. Smush använder Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan lagra webblogginformation för webbplatsbesökare, inklusive IP-adresser, UA, hänvisare, plats och ISP-information för webbplatsbesökare i 7 dagar. Filer och bilder som tillhandahålls av CDN kan lagras och visas från andra länder än ditt eget. Stackpaths sekretesspolicy finns här. Smush använder en tredjeparts e-posttjänst (Drip) för att skicka informationsmail till webbplatsens administratör. Administratörens e-postadress skickas till Drip och en cookie sätts av tjänsten. Endast administratörsinformation samlas in av Drip.

Akismet

Vi samlar information om besökare som kommenterar på webbplatser som använder vår Akismet anti-skräppost-tjänst. Informationen vi samlar in beror på hur användaren konfigurerar Akismet för webbplatsen, men brukar innehålla kommentatorns IP-adress, användaragent, hänvisare och webbplats-URL (tillsammans med annan information som tillhandahålls direkt av kommentatorn såsom dess namn, användarnamn, e-postadress och själva kommentaren).

Slider Revolution

Om du använder Google Web Fonts (standard) eller spelar upp videor eller ljud via YouTube eller Vimeo i Slider Revolution rekommenderar vi att du lägger till motsvarande textfras i din integritetspolicy:

YouTube

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Operatören av sidorna är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor med ett YouTube-plugin, upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Här informeras YouTube-servern om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter YouTube dig koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. YouTube används för att göra vår webbplats tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) DSGVO. Ytterligare information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsförklaring under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Vår webbplats använder funktioner som tillhandahålls av Vimeos videoportal. Den här tjänsten tillhandahålls av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Om du besöker en av våra sidor med ett Vimeo-plugin, upprättas en anslutning till Vimeo-servrarna. Här informeras Vimeo-servern om vilka av våra sidor du har besökt. Dessutom kommer Vimeo att få din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo när du besöker vårt plugin eller inte har ett Vimeo-konto. Informationen överförs till en Vimeo-server i USA, där den lagras. Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto låter Vimeo dig koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto. För mer information om hur man hanterar användardata, se Vimeos sekretesspolicy på https://vimeo. com/privacy.

Google Web Fonts

För enhetlig representation av typsnitt använder den här sidan webbteckensnitt från Google. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål måste din webbläsare upprätta en direktanslutning till Googles servrar. Google blir därmed medveten om att vår webbsida nås via din IP-adress. Användningen av Googles webbteckensnitt görs i syfte att få en enhetlig och attraktiv presentation av vårt plugin. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) DSGVO. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av din dator. Mer information om hantering av användardata finns på https://developers.google.com /fonts/faq och i Googles sekretesspolicy på https://www. .google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

På våra sidor kan plugins för det sociala nätverket SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Storbritannien) vara integrerade. SoundCloud-plugins kan kännas igen av SoundCloud-logotypen på vår webbplats. När du besöker vår sida upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och SoundCloud-servern via plugin. Detta gör att SoundCloud kan ta emot information om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du klickar på "Gilla"- eller "Dela"-knapparna medan du är inloggad på ditt SoundCloud-konto, kan du länka innehållet på våra sidor till din SoundCloud-profil. Detta innebär att SoundCloud kan koppla besök på våra sidor med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den kommer att användas av SoundCloud. För mer information om SoundClouds integritetspolicy, gå till https://soundcloud.com/pages/privacy. Om du inte vill att SoundCloud ska koppla ditt besök på vår sida till ditt SoundCloud-konto, logga ut från ditt SoundCloud-konto.