Vi finns här för dig

Om Solstenen

Företagsfakta


Om solstenen
Sedan den 1 april 2014 gäller vårdvalet för LARO-patienter. På uppdrag av Region Skåne har vi öppnat mottagningar centralt i Helsingborg (150 meter från Knutpunkten), centralt i Lund (nära Mårtenstorget) och centralt i Ängelholm. Vi har kompetent och trevlig personal med lång erfarenhet av LARO-behandling. Vi erbjuder god tillgänglighet och har ett brett utbud av enskilt omhändertagande och gruppverksamhet. Vår verksamhet bedrivs som en öppenvårdsmottagning där fritt vårdsökande gäller. Våra besök innebär ny- och återbesök för patienter som uppfyller kriterierna för LARO-behandling. Vi har god samverkan med andra vårdgivare såsom kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi har också väletablerade kontakter med samarbetspartners kring patienterna inom brukarorganisationer.

Varför heter vi Solstenen i Skåne?
Solstenen är en dubbelbrytande kristall som vikingarna använde för navigering innan kompassen fanns. Enligt sägnen kunde man med en solsten lokalisera solen även i den tjockaste dimma. Denna mottagning ska fungera som ett redskap för att alltid kunna hitta den rätta vägen, även när det är dimmigt och mörkt runtomkring en.

Solstenens värdegrund
Solstenens ledmotiv är att fortsätta ge en god och säker vård med hög tillgänglighet och kontinuitet samt hög kvalitet, där även vårdmiljön är viktig. Vi vill ständigt utveckla vår förmåga att bli bättre på att ge vård av hög kvalitet.

  • Visa ett gott bemötande
  • Ge trygghet
  • Visa respekt
  • Värna om den enskildes privatliv och integritet
  • Ge möjlighet till självbestämmande och delaktighet utifrån en helhetssyn.

Företagsform
Solstenen är ett aktiebolag som erbjuder vård på uppdrag av Region Skåne. Mera information om företaget finner du här.