Under dessa tider

Under dessa tider måste vi alla vara extra rädda om varandra.

Patienter med potentiella förkylningssymptom som måste komma till våra mottagning

Tack för Er förståelse

Friskvård/Träning på friskis & svettis i gång

Syftet med gruppen är att komma igång med ett fysisk aktivt liv och se över träning, kost, sömn, stress m.m. Med mål att finna en balans i kroppen, välmående, glädje, harmoni. Målsättningen är ökad välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt. Vi vänder oss till dig som vill uppnå en förändring i ditt liv, som vill leva mer aktivt men har svårt att komma igång på egen hand. Fysisk aktivitet är en bra behandling för att minska depression, ångest, oro, vilket i sin tur minskar risken för återinsjuknande. Ansvarig är Susanne Jensen, personlig tränare/mindfulness instruktör- KBT terapeut. Susanne har arbetat med personlig träning i över 20 år. Solstenen kommer att stå för de teoretiska och praktiska delarna.

Syfte är att  ha det roligt med din träning, må bättre och öka ditt välbefinnande. Att få kunskap om träningslära, fysiologi, anatomi, vad som händer i kroppen m.m. Att öka din självkänsla, ångest, minska oron, få bättre sömn och mindre stress. Träningen sker efter egen förmåga, inga förkunskaper krävs. Innehåll: Träningen är på dagtid på ”Friskis och Svettis” Södra Storgatan 11-13 Helsingborg. (2 min från Solstenens mottagning.) Du kommer att få tillgång till individuell träning och gruppträning med Susanne och övrig Solstens Personal. Det finns även möjlighet att träna på pass.

Behandling av Hepatit C på Solstenen

 

 

Aktuellt

Nu har vi startat med behandling av Hepatit C på Solstenens mottagningar i Helsingborg, Lund och Ängelholm.

Vi kan erbjuda provtagning för att avgöra om du är smittad av Hepatit C och i samarbete med infektionsläkare från Infektionsklinikerna i Helsingborg och Lund gör vi en bedömning om du behöver starta behandling mot Hepatit C.

 

Bakgrund

Sedan januari 2018 subventioneras Hepatit C-läkemedel oavsett mängden fibros i levern, nya läkemedel har gjort att behandlingen är mycket effektiv och det är ovanligt med biverkningar. Att erbjuda utredning samt delning av läkemedel mot Hepatit C direkt på LARO-mottagning är ett utmärkt sätt att få behandling och leder till mycket bra resultat.

 

Förutsättningar

För att behandling ska vara aktuell måste smittan ha förelegat i minst ett år, efter den tiden är det osannolikt att smittan läker ut av sig själv och då kallar man smittan för ”kronisk” hepatit C.

Provtagning måste ske för att utesluta annan samtidig smitta som t. ex. Hepatit B och för att kontrollera övriga blodprover samtidigt som man analyserar vilken typ av Hepatit C-virus det rör sig om (”genotyp”).

Med hjälp av en så kallad ”Fibroscan”-apparat kan vi mäta elasticiteten i levern och därmed avgöra, om det finns mycket ärrbildning i levern till följd av Hepatit-C-smittan. Denna undersökning är ofarlig och gör inte ont. Detta är viktigt för att välja rätt behandling och för att bedöma om det finns risk för skrumplever. I samband med utredningen får du på Solstenen även träffa en läkare som är specialist i leversjukdomar.

 

 

Behandling

De senaste åren har flera nya läkemedelskombinationer tagits fram som har gjort behandlingen lättare och med endast få förväntade biverkningar. Behandlingen ges i tablettform 1 x per dag under 8, 12 eller 16 veckor. Utläkning av viruset efter behandling sker hos kring 95% och för dem som har virus kvar efter första behandlingen kan ny behandling ges med en annan läkemedelskombination.

För patienter som har hunnit få svår leversjukdom till följd av mångårig Hepatit C smitta så kan det krävas mer avancerad behandling med risk för fler biverkningar, men detta berör numera bara en liten del av patienterna.

För att få så bra effekt av behandlingen som möjligt krävs att medicinerna tas regelbundet varje dag.

 

Uppföljning

Efter avslutad behandling går vi noggrant igenom råd för att undvika återsmitta. Via blodprov kontrolleras att smittan har läkt ut och att varningsmärkningen i journalen kan tas bort. Information om behandlingen rapporteras till Smittskydd Skåne och till det nationella kvalitetsregistret InfCare Hepatit.

 

Kontakt

För patienter som redan går på Solstenen var god kontakta ansvarig behandlare på respektive mottagning för att ordna med provtagning och planera behandlingen.

För externa patienter eller vårdgivare var god kontakta en av våra enhetschefer för mer information eller skicka mail till info.helsingborg@solstenen.nu eller info.lund@solstenen.nu

LARO-Utbildning

Välkommen till LARO-utbildning hos oss på Solstenen i Helsingborg.

Syfte: Samverkan och förbättringsområde, utbildning och spridning av kunskap om LARO-behandling.

 

 

Lokalen i Lund

Lokalen i Lund

 

      

Lokalen i Ängelholm

 

Ingång till LARO mottagningen Solstenen i Ängelholm